Ren CO2 gør komfortventilation fremtidsklar-Unic Air

BLUE for et bedre miljø

HVACFOKUS har publiceret artiklen ‘Ren CO2 gør komfortventilation fremtidsklar’ om den seneste produktnyhed fra Unic Air – Blue CO2.

Blue CO2 ventilationsaggregater køler med ren CO2. Den nye generation aggregater til komfortventilation er udviklet, produceret og testet i Danmark af Unic Air i samarbejde med udvalgte kunder og producenter. Efter en testperiode på knap tre år er den nye type ventilationsaggregat netop blevet lanceret.

Unic Air knækker koden til CO2-køling

Om Blue CO2 anlæg siger Allan Kjær, udviklingschef hos Unic Air:

»Som miljøvenligt alternativ til syntetiske kølemidler har de senere års udvikling samlet sig omkring CO2, der allerede er standard for lavtemperaturanlæg i industrien og supermarkedsanlæg. Derimod har branchens forsøg med CO2-integreret køl i aggregater til komfortventilation hidtil været udfordret på flere områder«. Han fortsætter:

»Med CO2-køling opererer man i to tilstande: subkritisk og transkritisk. Skiftet har vist sig svært at håndtere. Desuden har der været udfordringer med blandt andet støj, vibrationer og regulering. De skavanker er det lykkedes os at knække koden til«.

Ren CO2 gør komfortventilation fremtidsklar

At vælge ventilationsaggregater til blandt andet etagebyggerier, institutioner, butikker og supermarkeder, der køler med ren CO2, betyder energieffektiv komfortventilation set over et års COP og en investering i fremtiden.

Om den nye generation ventilationsaggregater siger Henrik Hejlemann Jensen, adm. direktør hos Unic Air:

»Ventilationsanlæg med naturlige kølemidler er generelt mere økonomiske i drift end de traditionelle med HFC-kølemiddel«. Beregninger fra Unic Air viser desuden, at udgiften til anskaffelse af et aggregat, der køler med CO2, kun er marginalt højere i forhold til at anskaffe et traditionelt kølet aggregat.

»Til gengæld får ejerne et fremtidssikret anlæg i forhold til udfasning af miljøskadelige kølemidler med en attraktiv energiøkonomi og et lavere CO2-udslip i anlæggets levetid«, slutter Henrik Hejlemann Jensen.

Læs hele artiklen Ren CO2 gør komfortventilation fremtidsklar på HVACFOKUS.