Blue CO 2 anlæg

Ved at vælge CO2 fremfor traditionelle HFC-kølemidler, får man mange fordele. CO2 er et naturligt kølemiddel med et GWP (Global Warming Potential) på 1, hvorimod de typiske traditionelle kølemidler ligger omkring 2000 GWP.

Traditionelle HFC-kølemidler er stærkt miljøbelastende. Hvis der f.eks sker lækage på en enkelt kølekreds, vil udslippet hurtigt svare til omkring 16 tons CO2.

En stor andel af verdens miljøbelastning af drivhusgasser kommer fra kølemidler.

Effektivitet

Ventilationsaggregatet kører oftest ved dellast, altså subkritisk, og ved at anvende CO2 får man i størstedelen af året en højere energieffektivitet (COP) end anlæg med traditionelle kølemidler.

De få dage om året, hvor der er behov for fuld køleydelse og hvor der er høje udetemperaturer, vil anlægget køre transkritisk. Ved transkritisk drift, vil anlægget optage 5-10% mere strøm end traditionelle anlæg. Vi antager, at dette sker mindre end 10 hele dage om året.

Fremtidssikring af aggregater

De kølemidler, der anvendes i ventilationsaggregater med integreret køl, har det tilfælles, at i år 2025 bliver de ramt af reglen om udfasning.

Idet CO2 er et naturligt kølemiddel, er vores aggregater derfor fremtidssikret. Desuden er CO2 et billigt kølemiddel.

Unic Air lykkes med CO2

Unic Air er de første producenter på markedet, der tilbyder CO2-integreret køl i ventilationsaggregaterne. Andre producenter har tidligere forsøgt sig på dette, dog mindre vellykket. Blandt de udfordringer der var, var der vibrationer fra kompressor, regulering af kølesystem og specielt skift mellem trans-/sub-kritisk.

Men takket være de forskellige underleverandørers udvikling og øgede fokus på CO2, er det lykkedes Unic Air, i samarbejde med producenterne, at lave et system, der fungerer perfekt, og med minimale vibrationer.

Mulighed for øget bygningsrating

Hvis man vælger et miljørigtigt kølemiddel, vil det også tælle positivt i regnskabet, hvis man f.eks. vælger at få sin bygning DGNB-certificeret (Certifikat for bæredygtigt og grønt byggeri). Bygningens rating kan øges ved at tænke denne type ventilationsaggregat ind i byggeriet. Det er derfor et godt sted at sætte ind.

  • Komponenter

De fleste komponenter i aggregaterne er EUROVENT certificerede.