Fast Food anlæg

Unic Air har udviklet et aggregat til fastfoodrestauranter, som problemfrit kan genindvinde varmen fra den fedtede udsugningsluft. I dette system er styringen afgørende og teknisk på et højt niveau. Anlægget er patenteret og vi kalder typen GX.

Der er ingen filtre i udsugningsdelen, så den brugte luft sendes direkte over i vores glasrørsveksler-anlæg, hvorfra vi genindvinder varmen. Hver nat vaskes glasrørsveksleren automatisk af vaskeanlægget, som sidder i ventilationsaggregatet. Anlægget er enormt driftssikkert og genindvinder al energien fra den udsugede luft, som normalt ikke kan genvindes.

Fordele for kunden

Der opleves ofte driftsbesparelser på op imod kr. 40.000 – 60.000 pr. år ved brug af denne type anlæg.

På de steder hvor typen GX er i drift har det vist sig, at man ofte ikke har behov for yderligere tilskudsvarme til opvarmningen af indblæsningsluften. Det betyder en væsentlig besparelse på energiomkostningerne. På den måde opnås en meget kort tilbagebetalingstid. Der kan ydes service mens anlægget er i drift, hvorved lavest mulige vedligeholdelsesomkostninger opnås.

Derudover er anlægget bygget ud fra en ”Plug & Play”-tankegang, hvilket betyder at alle mulige funktioner og komponenter er bygget ind i anlægget fra fabrikken. Anlægget er således fuldt udstyret med automatik, køl og vaskeanlæg fra fabrik.

Idet anlægget kan tilgås via internettet, giver det brugeren mulighed for at styre og overvåge anlægget samt få alarmer ved lav sæbedosering f.eks. via sms eller e-mail.

Service muligt i restaurantens åbningstid

Køledelen sidder i en separat afdeling, hvorfor den er helt uden kontakt med den fedtede mados. Dette betyder at delen kan serviceres, selvom anlægget kører og udsuger fra køkkenet. Der kan altså foretages service på køleanlægget i restaurantens åbningstid.

Det tekniske

Unic Air var blandt de første til at introducere frekvensregulerede kølekompressorer integreret i et ventilationsaggregat. Denne løsning er siden hen udviklet således at vi nu kombinerer en opbygning af en frekvensreguleret kompressor med en almindelig direkte koblet kompressor, derved får vi en endnu bedre COP-værdi samt et større reguleringsområde. Systemet er desuden opbygget således at de klassiske højtryksfejl på køleanlæg integreret i et ventilationsaggregat nu kan undgås. Systemet kan også køre varmepumpe-drift med det unikke at fordamper og kondensatorflader altid kører modstrøms. Derved kan man altid få den største effekt ud af sine flader uanset om det er en køle- eller varmesituation.

Stor erfaring med modstrømsvekslere

Unic Air var blandt de første, der byggede større modstrømsveksleranlæg, og derved har været med til at løse modstrømsvekslerens udfordringer med tilisninger. I al beskedenhed er vi nok en at de producenter i Danmark, der har den største erfaring med modstrømsvekslere ved større luftmængder.

  • Komponenter

De fleste komponenter i aggregaterne er EUROVENT certificerede.