Standard anlæg

Vores type STD er det tætteste man kommer på et standardprodukt. Alle aggregater er designet med henblik på, at opnå den bedst mulige energiudnyttelse. STD anvendes med flere typer vekslere: f.eks. krydsvarmevekslere, roterende varmevekslere eller modstrømsvarmevekslere.

Anlægget kan også leveres med integreret frekvensstyret køleanlæg. Ved at bruge integreret frekvensstyret køl opnås følgende:

  • højere ydelse
  • væsentlig besparelse på energiforbruget
  • pladsbesparelse
  • lavere anskaffelsessum  
  • ingen støj til omgivelserne

Som flere af vores vores produkter, kan STD også leveres i moduler, som kan hejses ned mellem spær og andre svært fremkommelige steder. Modulerne samles på stedet til det færdige aggregat.

  • Komponenter

De fleste komponenter i aggregaterne er EUROVENT certificerede.