TYPER AF VEKSLERE

Herunder finder du beskrivelser af alle typer vekslere, samt fordele og ulemper ved hver type.

Krydsveksler

Vores krydsveksler anlæg anvendes typisk i industri og køkkener. Varmegenindvindingen reguleres via dobbeltvirkende bypass-spjæld.

FORDELE
Minimal lækage og lugtoverføring
Kan rengøres

ULEMPER
Anlæggene bliver store og omkostningstunge såfremt der ønskes høj varmegenvinding

Modstrømsveksler

Vores modstrømsveksler anvendes typisk i boliger og kontorer. Varmegenindvindingen reguleres via dobbeltvirkende bypass-spjæld

FORDELE
Minimal lækage
Høj virkningsgrad 85-90%
Ved Unic Air er den i mindre størrelse billig

ULEMPER
Svær at rengøre
Kan have problemer med tilisning

Rotorveksler

Vores rotorveksler anvendes typisk i kontorer og fitness. Varmegenindvindingen reguleres ved ændring af omdrejningstallet.

FORDELE
Kan leveres som fugtoverførende
God virkningsgrad over 80%
Kompakt installation
Ingen kondensafløb

ULEMPER
Lækage på ca. 3%
Kan overføre lugte

Batteriveksler

Vores batteriveksleranlæg anvendes typisk i laboratorier eller delte anlæg. Genindvindingen reguleres ved ændring af cirkuleret vandmængde.

FORDELE
Ingen lækage
Kompakt installation

ULEMPER
Ringe virkningsgrad ca. 60%
Dyr i anskaffelse og vedligehold

Glasrørsveksler

Vores glasrørsveksler og Unic Airs patenterede GX anlæg anvendes typisk på sygehuse og i køkkener. Varmegenindvindingen reguleres via dobbeltvirkende bypass-spjæld.

FORDELE
Ingen lækage
Korrosions og varmebestandig
Kan rengøres kemisk

ULEMPER
Ringe virkningsgrad ca. 60%
Dyr i anskaffelse