Færdigleverede anlæg “plug and play”

Vores ventilationsanlæg kan bestilles i moduler for svært fremkommelige opstillingssteder.

Anlæg tilbydes samlet og opbygget på opstillingsstedet, også kaldet pladsbyg.

Unic Air bygger aggregater for inde- og udendørs montering i materialerne aluzink, rustfri stål samt i sandwichpaneler med høj isoleringsevne til udendørs brug.

Vi kan tilpasse aggregaterne efter særlige mål og f.eks. lave pladsmontage.

Indbygget automatik

Anlæggene kan leveres med indbygget og individuel automatik, der kan overvåges via internettet.

Butikker

Plug and Play ventilationsaggregater for alle funktioner i Coop butikker. Butiks-, grønt og slagteranlæg med integreret køl under recirkulering, kogerumsanlæg med varmegenvinding mv. Alle anlæg leveres med indbyggede målere efter Coop koncept, ligesom der kan leveres med integreret VVS blandesløjfe. Online med grafisk visning på Coop brugerportal.

Såfremt du har spørgsmål eller ønsker et tilbud, er du velkommen til at kontakte os.

Standard anlæg

Vores type STD er det tætteste man kommer på et standardprodukt. Alle aggregater er designet med henblik på, at opnå den bedst mulige energiudnyttelse. STD anvendes med flere typer vekslere: f.eks. krydsvarmevekslere, roterende varmevekslere eller modstrømsvarmevekslere.

Anlægget kan også leveres med integreret frekvensstyret køleanlæg. Ved at bruge integreret frekvensstyret køl opnås følgende:

 • højere ydelse
 • væsentlig besparelse på energiforbruget
 • pladsbesparelse
 • lavere anskaffelsessum  
 • ingen støj til omgivelserne

Som flere af vores vores produkter, kan STD også leveres i moduler, som kan hejses ned mellem spær og andre svært fremkommelige steder. Modulerne samles på stedet til det færdige aggregat.

 • Komponenter

De fleste komponenter i aggregaterne er EUROVENT certificerede.

Fast Food anlæg

Unic Air har udviklet et aggregat til fastfoodrestauranter, som problemfrit kan genindvinde varmen fra den fedtede udsugningsluft. I dette system er styringen afgørende og teknisk på et højt niveau. Anlægget er patenteret og vi kalder typen GX.

Der er ingen filtre i udsugningsdelen, så den brugte luft sendes direkte over i vores glasrørsveksler-anlæg, hvorfra vi genindvinder varmen. Hver nat vaskes glasrørsveksleren automatisk af vaskeanlægget, som sidder i ventilationsaggregatet. Anlægget er enormt driftssikkert og genindvinder al energien fra den udsugede luft, som normalt ikke kan genvindes.

Fordele for kunden

Der opleves ofte driftsbesparelser på op imod kr. 40.000 – 60.000 pr. år ved brug af denne type anlæg.

På de steder hvor typen GX er i drift har det vist sig, at man ofte ikke har behov for yderligere tilskudsvarme til opvarmningen af indblæsningsluften. Det betyder en væsentlig besparelse på energiomkostningerne. På den måde opnås en meget kort tilbagebetalingstid. Der kan ydes service mens anlægget er i drift, hvorved lavest mulige vedligeholdelsesomkostninger opnås.

Derudover er anlægget bygget ud fra en ”Plug & Play”-tankegang, hvilket betyder at alle mulige funktioner og komponenter er bygget ind i anlægget fra fabrikken. Anlægget er således fuldt udstyret med automatik, køl og vaskeanlæg fra fabrik.

Idet anlægget kan tilgås via internettet, giver det brugeren mulighed for at styre og overvåge anlægget samt få alarmer ved lav sæbedosering f.eks. via sms eller e-mail.

Service muligt i restaurantens åbningstid

Køledelen sidder i en separat afdeling, hvorfor den er helt uden kontakt med den fedtede mados. Dette betyder at delen kan serviceres, selvom anlægget kører og udsuger fra køkkenet. Der kan altså foretages service på køleanlægget i restaurantens åbningstid.

Det tekniske

Unic Air var blandt de første til at introducere frekvensregulerede kølekompressorer integreret i et ventilationsaggregat. Denne løsning er siden hen udviklet således at vi nu kombinerer en opbygning af en frekvensreguleret kompressor med en almindelig direkte koblet kompressor, derved får vi en endnu bedre COP-værdi samt et større reguleringsområde. Systemet er desuden opbygget således at de klassiske højtryksfejl på køleanlæg integreret i et ventilationsaggregat nu kan undgås. Systemet kan også køre varmepumpe-drift med det unikke at fordamper og kondensatorflader altid kører modstrøms. Derved kan man altid få den største effekt ud af sine flader uanset om det er en køle- eller varmesituation.

Stor erfaring med modstrømsvekslere

Unic Air var blandt de første, der byggede større modstrømsveksleranlæg, og derved har været med til at løse modstrømsvekslerens udfordringer med tilisninger. I al beskedenhed er vi nok en at de producenter i Danmark, der har den største erfaring med modstrømsvekslere ved større luftmængder.

 • Komponenter

De fleste komponenter i aggregaterne er EUROVENT certificerede.

 • Rensemidler

Vores patenterede GX anlæg renses automatisk med specialsæbe og specialafspænding.

Disse produkter kan bestilles ved at kontakte os enten via mail eller pr. telefon.

Husk at oplyse

 • leveringsadresse
 • kontaktperson
 • faktureringsadresse
 • rekv.nr. til fakturering

Varerne har normalt en leveringstid på op til 10 hverdage og sendes direkte fra producenten til den oplyste leveringsadresse.

Blue CO 2 anlæg

Ved at vælge CO2 fremfor traditionelle HFC-kølemidler, får man mange fordele. CO2 er et naturligt kølemiddel med et GWP (Global Warming Potential) på 1, hvorimod de typiske traditionelle kølemidler ligger omkring 2000 GWP.

Traditionelle HFC-kølemidler er stærkt miljøbelastende. Hvis der f.eks sker lækage på en enkelt kølekreds, vil udslippet hurtigt svare til omkring 16 tons CO2.

En stor andel af verdens miljøbelastning af drivhusgasser kommer fra kølemidler.

Effektivitet

Ventilationsaggregatet kører oftest ved dellast, altså subkritisk, og ved at anvende CO2 får man i størstedelen af året en højere energieffektivitet (COP) end anlæg med traditionelle kølemidler.

De få dage om året, hvor der er behov for fuld køleydelse og hvor der er høje udetemperaturer, vil anlægget køre transkritisk. Ved transkritisk drift, vil anlægget optage 5-10% mere strøm end traditionelle anlæg. Vi antager, at dette sker mindre end 10 hele dage om året.

Fremtidssikring af aggregater

De kølemidler, der anvendes i ventilationsaggregater med integreret køl, har det tilfælles, at i år 2025 bliver de ramt af reglen om udfasning.

Idet CO2 er et naturligt kølemiddel, er vores aggregater derfor fremtidssikret. Desuden er CO2 et billigt kølemiddel.

Unic Air lykkes med CO2

Unic Air er de første producenter på markedet, der tilbyder CO2-integreret køl i ventilationsaggregaterne. Andre producenter har tidligere forsøgt sig på dette, dog mindre vellykket. Blandt de udfordringer der var, var der vibrationer fra kompressor, regulering af kølesystem og specielt skift mellem trans-/sub-kritisk.

Men takket være de forskellige underleverandørers udvikling og øgede fokus på CO2, er det lykkedes Unic Air, i samarbejde med producenterne, at lave et system, der fungerer perfekt, og med minimale vibrationer.

Mulighed for øget bygningsrating

Hvis man vælger et miljørigtigt kølemiddel, vil det også tælle positivt i regnskabet, hvis man f.eks. vælger at få sin bygning DGNB-certificeret (Certifikat for bæredygtigt og grønt byggeri). Bygningens rating kan øges ved at tænke denne type ventilationsaggregat ind i byggeriet. Det er derfor et godt sted at sætte ind.

 • Komponenter

De fleste komponenter i aggregaterne er EUROVENT certificerede.

TYPER AF VEKSLERE

Herunder finder du beskrivelser af alle typer vekslere, samt fordele og ulemper ved hver type.

Krydsveksler

Vores krydsveksler anlæg anvendes typisk i industri og køkkener. Varmegenindvindingen reguleres via dobbeltvirkende bypass-spjæld.

FORDELE
Minimal lækage og lugtoverføring
Kan rengøres

ULEMPER
Anlæggene bliver store og omkostningstunge såfremt der ønskes høj varmegenvinding

Modstrømsveksler

Vores modstrømsveksler anvendes typisk i boliger og kontorer. Varmegenindvindingen reguleres via dobbeltvirkende bypass-spjæld

FORDELE
Minimal lækage
Høj virkningsgrad 85-90%
Ved Unic Air er den i mindre størrelse billig

ULEMPER
Svær at rengøre
Kan have problemer med tilisning

Rotorveksler

Vores rotorveksler anvendes typisk i kontorer og fitness. Varmegenindvindingen reguleres ved ændring af omdrejningstallet.

FORDELE
Kan leveres som fugtoverførende
God virkningsgrad over 80%
Kompakt installation
Ingen kondensafløb

ULEMPER
Lækage på ca. 3%
Kan overføre lugte

Batteriveksler

Vores batteriveksleranlæg anvendes typisk i laboratorier eller delte anlæg. Genindvindingen reguleres ved ændring af cirkuleret vandmængde.

FORDELE
Ingen lækage
Kompakt installation

ULEMPER
Ringe virkningsgrad ca. 60%
Dyr i anskaffelse og vedligehold

Glasrørsveksler

Vores glasrørsveksler og Unic Airs patenterede GX anlæg anvendes typisk på sygehuse og i køkkener. Varmegenindvindingen reguleres via dobbeltvirkende bypass-spjæld.

FORDELE
Ingen lækage
Korrosions og varmebestandig
Kan rengøres kemisk

ULEMPER
Ringe virkningsgrad ca. 60%
Dyr i anskaffelse