VORES ANLÆG

Færdigleverede anlæg “plug and play”

Vores ventilationsanlæg kan bestilles i moduler for svært fremkommelige opstillingssteder.

Anlæg tilbydes samlet og opbygget på opstillingsstedet, også kaldet pladsbyg.

Unic Air bygger aggregater for inde- og udendørs montering i materialerne aluzink, rustfri stål samt i sandwichpaneler med høj isoleringsevne til udendørs brug.

Indbygget automatik

Anlæggene kan leveres med indbygget og individuel automatik, der kan overvåges via internettet.

Såfremt du har spørgsmål til vores anlæg eller ønsker et tilbud, er du velkommen til at kontakte os

Butikker

Plug and Play ventilationsaggregater for alle funktioner i Coop butikker. Butiks-, grønt og slagteranlæg med integreret køl under recirkulering, kogerumsanlæg med varmegenvinding mv. Alle anlæg leveres med indbyggede målere efter Coop koncept, ligesom der kan leveres med integreret VVS blandesløjfe. Online med grafisk visning på Coop brugerportal

 

Type STD: standard – eller tæt på

Vores type STD er det tætteste man kommer på et standardprodukt, hvor vi har syv forskellige størrelser af ventilationsaggregater. Hver løsning bliver individuelt tilpasset kundens ønsker, med udgangspunkt i en standardstørrelse. Alle aggregater er designet med henblik på, at opnå den bedst mulighed energiudnyttelse. STD anvendes med flere typer vekslere: krydsvarmevekslere, roterende varmevekslere og ikke mindst modstrømsvarmevekslere.

Anlægget kan også leveres med integreret frekvensstyret køleanlæg. Ved at bruge integreret frekvensstyret køl følgende opnåes:

  • højere ydelse
  • væsentlig besparelse på energiforbruget
  • pladsbesparelse
  • lavere anskaffelsessum  
  • ingen støj til omgivelserne.

Som flere af vores vores produkter, kan STD også leveres i moduler, som kan hejses ned mellem spær og andre svært fremkommelige steder. Modulerne samles på stedet til det færdige aggregat.

Model STD kan leveres med indbygget og individuel tilpasset automatik, der kan overvåges via internettet. Eventuelt med web-baseret fuldgrafisk brugerflade.

Læs mere om Unic Automatik her

Unic Air arbejder meget med “plug and play” -løsninger, således den udførende entreprenør skal bruge mindst mulig tid på koordinering. Eksempelvis kan aggregater leveres med køl-/varmepumpe, automatik inkl. VAV-rum, integreret blandesløjfe for varmeflade. Det hele er funktionsafprøvet fra inden levering.

Unic Airs datter selskab Unic Automatik laver CTS og automatikløsninger af enhver art. En af de mange gode løsninger er, at Unic Automatik grafisk viser integrerede kølekompressorer på samme visning som ventilationsaggregatet og dermed åbner mulighed for let at kunne analysere driften af et anlæg.

Alle komponenter i aggregaterne er EUROVENT certificerede så som ventilatorer, filtre, varmegenvindingskomponenterne mv.

Patenteret GX anlæg

Unic Air har udviklet et aggregat til fastfoodrestauranter, som problemfrit kan genindvinde varmen fra den fedtede udsugningsluft. I dette system er styringen afgørende og teknisk på et højt niveau. Anlægget er patenteret og vi kalder typen GX.

Der er ingen filtre i udsugningsdelen, så den brugte luft sendes direkte over i vores glasrørsveksler-anlæg, hvorfra vi genindvinder varmen. Hver nat vaskes glasrørsveksleren automatisk af vaskeanlægget, som sidder i ventilationsaggregatet. Anlægget er enormt driftssikkert og genindvinder al energien fra den udsugede luft, som normalt ikke kan genvindes.

Fordele for kunden

Der opleves ofte driftsbesparelser på op imod kr. 40.000 – 60.000 pr. år ved brug af denne type anlæg.

På de steder hvor typen GX er i drift har det vist sig, at man ofte ikke har behov for yderligere tilskudsvarme til opvarmningen af indblæsningsluften. Det betyder en væsentlig besparelse på energiomkostningerne. På den måde opnås en meget kort tilbagebetalingstid. Der kan ydes service mens anlægget er i drift, hvorved lavest mulige vedligeholdelsesomkostninger opnås.

Derudover er anlægget bygget ud fra en ”Plug & Play”-tankegang, hvilket betyder at alle mulige funktioner og komponenter er bygget ind i anlægget fra fabrikken. Anlægget er således fuldt udstyret med automatik, køl og vaskeanlæg fra fabrik.

Idet anlægget kan tilgås via internettet, giver det brugeren mulighed for at styre og overvåge anlægget samt få alarmer ved lav sæbedosering f.eks. via sms eller e-mail.

Service muligt i restaurantens åbningstid

Køledelen sidder i en separat afdeling, hvorfor den er helt uden kontakt med den fedtede mados. Dette betyder at delen kan serviceres, selvom anlægget kører og udsuger fra køkkenet. Der kan altså foretages service på køleanlægget i restaurantens åbningstid.

Det tekniske

Unic Air var blandt de første til at introducere frekvensregulerede kølekompressorer integreret i et ventilationsaggregat. Denne løsning er siden hen udviklet således at vi nu kombinerer en opbygning af en frekvensreguleret kompressor med en almindelig direkte koblet kompressor, derved får vi en endnu bedre COP-værdi samt et større reguleringsområde. Systemet er desuden opbygget således at de klassiske højtryksfejl på køleanlæg integreret i et ventilationsaggregat nu kan undgås. Systemet kan også køre varmepumpe-drift med det unikke at fordamper og kondensatorflader altid kører modstrøms. Derved kan man altid få den største effekt ud af sine flader uanset om det er en køle- eller varmesituation.

Stor erfaring med modstrømsvekslere

Unic Air har været blandt de første, der har bygget større modstrømsveksleranlæg som derved har været med til at løse modstrømsvekslerens udfordringer med tilisninger. I al beskedenhed er vi nok en at de producenter i Danmark, der har den største erfaring med modstrømsvekslere ved større luftmængder.

Model GX kan leveres med indbygget og individuel tilpasset automatik, der kan overvåges via internettet. Eventuelt med web-baseret fuldgrafisk brugerflade.

Læs mere om Unic Automatik her

Unic Air arbejder meget med “plug and play” -løsninger, således den udførende entreprenør skal bruge mindst mulig tid på koordinering. Eksempelvis kan aggregater leveres med køl-/varmepumpe, automatik inkl. VAV-rum, integreret blandesløjfe for varmeflade. Det hele er funktionsafprøvet fra inden levering.

Unic Airs datter selskab Unic Automatik laver CTS og automatikløsninger af enhver art. En af de mange gode løsninger er, at Unic Automatik grafisk viser integrerede kølekompressorer på samme visning som ventilationsaggregatet og dermed åbner mulighed for let at kunne analysere driften af et anlæg.

Alle komponenter i aggregaterne er EUROVENT certificerede så som ventilatorer, filtre, varmegenvindingskomponenterne mv.

TYPER AF VEKSLER

Herunder finder du beskrivelser af alle typer veksler, samt fordele og ulemper ved hver type.

Krydsveksler

Vores krydsveksler anlæg anvendes typisk i industri og køkkener. Varmegenindvindingen reguleres via dobbeltvirkende bypass spjæld.

FORDELE

Minimal lækage og lugt overføring
Kan rengøres

ULEMPER
Anlæggene bliver store og omkostningstunge såfremt der ønskes høj varmegenvinding

Modstrømsveksler

Vores modstrømsveksler anvendes typisk i boliger og kontorer. Varmegenindvindingen reguleres via dobbeltvirkende bypass spjæld

FORDELE
Minimal lækage
Høj virkningsgrad 85-90%
Ved Unic Air er den i mindre størrelse billig

ULEMPER
Svær at rengøre
Kan have problemer med tilisning

Rotorveksler

Vores rotorveksler anvendes typisk i kontorer og fitness. Varmegenindvindingen reguleres ved ændring af omdrejningstallet

FORDELE
Kan levees i som fugtoverførende
God virkningsgrad over 80%
Kompakt installation
Ingen kondensafløb

ULEMPER
Lækage på ca. 3%
Kan overføre lugte

 

Batteriveksler

Vores rotorveksler anlæg anvendes typisk i laboratorier eller delt anlæg. Genindvindingen reguleres ved ændring af cirkuleret vandmængde

FORDELE
Ingen lækage
Kompakt installation

ULEMPER
Ringe virkningsgrad ca. 60%
Dyr i anskaffelse og vedligehold

 

Glasrørsveksler

Vores glasrørsveksler og Unic Airs patenterede GX anlæg anvendes typisk på sygehuse og i køkkener. Varmegenindvindingen reguleres via dobbeltvirkende bypass spjæld

FORDELE
Ingen lækage
Korrosions og varmebestandig
Kan rengøres kemisk

ULEMPER
Ringe virkningsgrad ca. 60%
Dyr i anskaffelse

Åbningstider

Man-torsdag kl. 8-16
Fredag kl. 8-15

Adresse

Solbjerg Hovedgade 90B
DK- 8355 Solbjerg

Kontakt

+45 7217 4478